Wielkanocny Koszyk

Kliknij tutaj, aby zobaczyć co się dzieje, w naszej akcji Wielkanocny Koszyk Pomocy!

Zmartwychwstania Chrystusa, jest największym świętem w całym roku liturgicznym. Święta Wielkanocne, powinny odznaczać się szczególną radością, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Nieodzownym elementem każdych Świąt Wielkanocnych jest koszyczek. To właśnie w nim przynosimy pokarmy do poświęcenia w Wielką Sobotę.

Wiele akcji, w różnych instytucjach, skierowanych jest na święta Bożego Narodzenia i w tym okresie najubożsi otrzymują pomoc. Jednak wielu Chrześcijan nie jest w stanie uroczyście i z należytą radością obchodzić Świąt Wielkanocnych. Powodem  jest bieda.

Dlatego chciałybyśmy stworzyć bazę osób potrzebujących, aby dać darczyńcom szansę na podarowanie Wielkanocnego Koszyka Pomocy.

W naszej działalności wszystko oparte byłoby na pomoc bezpośredniej – darczyńcy pomagają konkretnym potrzebującym.

Mamy nadzieję, że uda sie nam pozyskac lokalnych  koordynatorów, zbierających informacje o potrzebach swoich „sąsiadów” , aby inni z ochotnymi sercami mogli wypełnić Wielkanocne Koszyki Pomocy.