Polityka Prywatności

Fundacja Z Serca Ochotnego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisów należących do Fundacji Z Serca Ochotnego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na tej stronie.Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Fundacja Z Serca Ochotnego nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do Fundacji Z Serca Ochotnego.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do Fundacji Z Serca Ochotnego możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

Fundacja Z Serca Ochotnego zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Fundacja Z Serca Ochotnego rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów (np. wydarzeń na Facebook’u) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Fundacji Z Serca Ochotnego przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Fundacja Z Serca Ochotnego nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Fundacji Z Serca Ochotnego dotyczące serwisów nieobsługiwanych przez Fundację Z Serca Ochotnego nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Fundacji Z Serca Ochotnego mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do Fundacji Z Serca Ochotnego.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Treści, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Zawarte w Fundacji Z Serca Ochotnego nasze własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z naszymi opiniami i opiniami właśnie są. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z naszymi własnymi.