Kontakt

Fundacja Z Serca Ochotnego

ul. Franciszka Marii Lanciego 6 lok. 71, 02-792 Warszawa

NIP: 9512399694

KRS: 0000579462

REGON: 362779224

 

BANK BOŚ

NRB: 43 1540 1287 2216 0499 0401 0001

E-mail: biuro@zsercaochotnego.org 

ewa.gronkiewicz@zsercaochotnego.org