Pomoc dla Anety

Aby pomóc Anecie, która walczy z nawrotem choroby nowotworowej i potrzebuje bardzo drogiego nierefundowanego leku należy wpłacać pieniądze na konto

Fundacja Z Serca Ochotnego

43 1540 1287 2216 0499 0401 0001

z dopiskiem Pomoc dla Anety