Projekt – Ryżowy szlak – nakarm dzieci na Filipinach.

To projekt dożywiania 400 dzieci w Parafii Jana Pawła II w mieście Tanza na Filipinach. Dożywianie trwa od czerwca 2016 roku.

Konto BOŚ 43 1540 1287 2216 0499 0401 0001
z dopiskiem: Ryżowy szlak.